Kovács Domokos Péter lesz Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte 2022-ben

Kovács Domokos Péter átvette elődjétől, Kelemen Balázstól Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldöttségét. // Domokos Péter Kovács will be Hungary’s Youth Delegate to the United Nations in 2022 Domokos Péter Kovács took over the UN Youth Delegation of Hungary from his predecessor, Balázs Kelemen.

Az átadón Kelemen Balázs leköszönő ifjúsági delegált beszámolt tevékenységéről, melyet a programot kísérő kormányzati és civil képviselők megköszöntek neki, és egyben sok sikert is kívántak az új küldöttnek a következő egy évre.

Rácz Zsófia egykori ENSZ Ifjúsági Küldött és jelenlegi fiatalokért felelős helyettes államtitkár is támogatásáról biztosította Kovács Domokos Pétert, és kiemelte a program fontosságát.

Ballester-Bólya Boglárka, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára felhívta a figyelmet az Európa jövőjéről szóló konferencia fontosságára, és kiemelte a fiatalok szerepét.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ENSZ főosztályának képviseletében Pál Norbert helyettes-főosztályvezető fejezte ki támogatását a programmal kapcsolatban.

Az eseményen megosztotta gondolatait a fiatalok szerepéről a diplomácia világában Bogyay Katalin, a Magyar ENSZ Társaság elnöke. Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke az átadón kiemelte, hogy a NIT ernyőszervezeti struktúrája biztosítani tudja a küldöttek számára, hogy minél több fiatalt elérhessenek. Kiss Kornél elnök és Szarka Luca, a Nemzetközi Diplomáciai Társaság szakmai alelnöke is részt vett a rendezvényen és elmondták, hogy szervezetük számára fontos a küldött munkája.

Domokos számára mindig is fontos volt a közösség ereje, amit már 10 éves kora óta tapasztalt a vízilabdának köszönhetően. Iskolai éveit egy Waldorf iskolában, majd egy német nemzetiségi gimnáziumban töltötte. A pilisvörösvári Friedrich Schiller német nemzetiségi középiskolában fontos volt neki, hogy aktív tagja legyen a diákéletnek. Német tudását a helyi vitakörben mélyítette, majd ösztöndíjaknak köszönhetően Németországban is többször járt. A Vitázik a Világ Ifjúsága projektben jelenleg is öregdiákként segíti a verseny sikerességét. Diáktársaival közösen csatlakozott az Európai Parlament Nagykövet Iskola programjához, és megszervezte gimnáziumában a szelektív hulladékgyűjtést. A középiskola után a Passaui Egyetemen kezdte meg tanulmányait a német állam ösztöndíjával (DAAD) és önkéntese, majd munkatársa lett a Német-Magyar Ifjúságért Egyesületnek. 2019 nyarán az Egyesült Államok Külügyminisztériumának ösztöndíjasaként a Purdue Eyetem Benjamin Franklin Transzatlanti Intézetében tanulhatott Együttműködése a Budapesti Amerikai Nagykövetséggel továbbra is szoros, melynek köszönhetően Domokos már több magyar közoktatási intézményben is megvalósította a szelektív hulladékgyűjtést, jelenleg pedig a Tisza menti iskoláknak segít. Még gimnazista korában, az Országos Diáktanács tagjaként ismerte meg a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, mellyel a küldöttsége során is szorosan együtt fog működni.

Domokos a következő egy évben további helyekre is el fogja vinni a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésének jó gyakorlatát. A Tisza hulladékszennyezésére a sport segítségével is fel szeretné hívni a figyelmet, ezért egy fenntarthatósági vízilabdatornát tervez. A külhoni magyar fiatalok helyzetének nemzetközi megismerését is szeretné elősegíteni, de a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek bemutatását is fontosnak tartja. A küldötti szerepe még sok váratlan dolgot tartogat számára, de szeretné, ha mindenhol aktívan tudná képviselni a magyar fiatalokat, és ha projektjeinek köszönhetően megbízatása végén kézzelfogható eredményeket is fel tudna mutatni.

Az ENSZ Ifjúsági Küldöttséggel kapcsolatban rendszeresen beszámol majd a program Facebook- és Instagram-oldalán, valamint a hunyouth.hu oldalon küldötti naplót is vezet. Munkáját önkéntesekből álló csapattal közösen végzi.

A programmal kapcsolatban keressetek minket a hello@hunyouth.hu címen.

A képeket Vámosi Áron, a H+ Média és Kulturális Egyesület tagja készítette.

 

English:

At the ceremony, Balázs Kelemen, the previous Youth Delegate, reported on his activities, which were thanked by the government and civil society representatives accompanying the program, who also wished the new delegate success for the next year. Zsófia Rácz, former UN Youth Delegate and current Deputy Secretary for Youth, also assured Domokos Péter Kovács of his support and emphasized the importance of the program.

Ballester-Bólya Boglárka, Deputy State Secretary for EU Relations at the Ministry of Justice, drew attention to the importance of the conference on the future of Europe and highlighted the role of young people.

Representing the UN Department of the Ministry of Foreign Affairs and Trade, Norbert Pál, Deputy Head of Department, expressed support for the program.

At the event, Katalin Bogyay, President of the United Nations Association of Hungary, shared her thoughts on the role of young people in the world of diplomacy. Péter Kovács, President of the National Youth Council, emphasized at the ceremony that the umbrella organisation of the NIT could provide delegates with access to as many young people as possible. President Kornél Kiss and Luca Szarka, professional vice president of the International Diplomatic Society, also attended the event and said that the work of the delegate was important for their organisation.

For Domokos, the strength of the community has always been important since he was 10 years old, thanks to water polo. He spent his school years at a Waldorf school and then at a German minority high school. At the Friedrich Schiller Germany nationality high school in Pilisvörösvár, it was important for him to be an active member of student life. He deepened his knowledge of German in the local debate club and then visited Germany several times thanks to scholarships. He is still helping the Jugend debattiert international project as an alumnus. Together with his fellow students, he joined the European Parliament’s Ambassador School program and organised the selective waste collection at his high school. After high school, he began his studies at the University of Passau with a scholarship from the German state (DAAD) and became a volunteer and then a member of the German-Hungarian Association for the Youth. In the summer of 2019, he studied at the Benjamin Franklin Transatlantic Institute of Purdue University as a scholarship holder of the US State Department. While at high school, he became acquainted with the National Youth Council as a member of the National Student Council, with which he will work closely during his delegation.

Domokos will take the good practice of organising separate waste collection to other places in the next year. He also wants to draw attention to the waste pollution of the river Tisza with the help of sports, so he is planning a water polo championship for sustainability. He also wants to promote the international recognition of the situation of Hungarian young people abroad, but he also considers it important to present the national minorities living inside Hungary. The new role still holds many unexpected things for him, but he wants to be able to actively represent the Hungarian youth everywhere and to be able to show tangible results at the end of his term as a result of his projects.

He will report regularly on the UN Youth Delegation on the program’s Facebook and Instagram pages, as well as on the hunyouth.hu website. He works with a team of volunteers.

Contact us at hello@hunyouth.hu about the program.

The pictures were taken by Áron Vámosi, a member of the H+ Média és Kulturális Egyesület.

Posted in Kovács Domokos Péter.