Az ifjúsági küldött

A Te kapcsolataid az ENSZ-nél

Brimo Widad

Brimo Widad Magyarország Senior ENSZ Ifjúsági Küldötte 2024-ben.

„Mindig izgalommal kísértem a diplomácia és a nemzetközi viszonyok alakulását, csodálattal figyeltem, hogy a közösségnek mekkora ereje van. Boldogsággal tölt el, hogy ifjúsági küldöttként tehetek a közjóért és a magyar fiatalok képviseletében tevékenykedhetem küldött társam, Annamari segítségével.”

Brimo Widad a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte a nemzetközi tanulmányok alapszakot, az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok mester szakot, jelenleg pedig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola másodéves PhD hallgatója. Kutatását a kulturális diplomácia területén végzi, kiemelve a kulturális intézetek és a nők szerepét a diplomácia világában. Emellett a Mathias Corvinus Collegium Női Közéleti Vezetőképző résztvevője.

2021 nyarán kiválasztott ösztöndíjasként vett részt az Európai Közjogi Szervezet Migrációs Nyári Egyetemén (EPLO Migration Summer School). A 2021-2022-es tanév 2. félévében az SZTE ÁJTK NRTI-EPLO együttműködés keretében volt gyakornok. Kimagasló tanulmányi eredményei miatt az SZTE ÁJTK Diploma Prima-díjjal jutalmazta. Az alapképzés évei alatt Widad az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának tagja és jegyzőkönyvvezetője volt, melynek keretein belül ENSZ modellező konferenciát szerveztek több alkalommal. Később csatlakozott az International Diplomatic Student Assosiation (jelenleg HEAD Franchise) csapatához, ahol diplomatákkal, kutatókkal és közéleti vezetőkkel való előadásokon vehetett részt.

A közösségért való tevékenység igénye már korán megfogalmazódott benne, amely kettős nemzeti identitásának is köszönhető. Édesapja oldaláról szíriai származású, gyermekkora jelentős részét Aleppóban töltötte. A Szíriából hozott értékek mellett a magyar kultúra is jelentős szerepet tölt be életében, ugyanis hatéves kora óta néptáncol Kiskunfélegyházán, 2017-től pedig Szegeden. A magyar hagyományőrzés által megismerte a népzene, népmesék, ünnepek és szokások világát, amely szerves részét képezi hétköznapjainak.

Küldötti prioritásai között szerepel a nemek közötti egyenjogúság és a kultúra szerepének hangsúlyozása. Fontos számára, hogy a magyar kultúra eljuthasson az ENSZ fórumaira, valamint, hogy az itthon és a határon túl élő magyar fiatalok nagyobb műveltséget szerezzenek. Ennek kiváló módja a kulturális programok és projektek szervezése, lebonyolítása. Emellett a nemek közötti egyenjogúság megvalósulásához szeretne hozzájárulni és a fiatal nőket minél több lehetőséghez hozzásegíteni.

Az ENSZ Ifjúsági Küldöttséggel kapcsolatban rendszeresen beszámol a program Facebook, Instagram és TikTok oldalán, valamint a hunyouth.hu oldalon.

A programmal kapcsolatos megkereséseket várja a widad.brimo@hunyouth.hu címen.

Wettstein Annamária

Wettstein Annamária Magyarország junior ifjúsági küldötte az ENSZ-ben 2024-ben. 

Wettstein Annamária a London School of Economics and Political Science (LSE) hallgatója, ahol Nemzetközi Szociál-, Közpolitika és Politikatudomány szakon tanul. Annamária elnyerte a Stipendium Peregrinum köztársasági elnöki ösztöndíjat tanulmányai finanszírozására. 

Középiskola óta foglalkozik a fiatalok közéleti diskurzusba való bevonásával és vitakultúra-feljesztéssel. A Nemzeti Ifjúsági Tanács vitaversenyén elért első helyezés után társalapítóként belevágott a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban egy vitakör létrehozásába. Számos közéleti beszélgetést szervezett és moderált, amelyek a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszédet erősítették. Főszervezője volt az Ifjúsági Konferencia Európa Jövőjéről (IKEJ) nevű eseménynek, amelynek végeredményeként magyar fiatalok javaslatai eljutottak az Európai Parlamenthez és európai parlamenti képviselőkhöz. 

Emellett fontos számára a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Az elmúlt három évben aktívan önkénteskedett hazai civil szervezeteknél, ahol mélyszegénységben élő fiatalok mentorálásával is foglalkozott. Jelenleg Diáknagykövetként dolgozik az LSE-n, ahol célja a hátrányos helyzetű fiatalok megszólítása az egyetem Widening Participation programjának keretein belül. 

A nyár folyamán a Hungary Foundation ösztöndíjasaként Washington D.C.-ben az egyik legbefolyásosabb amerikai politikai kutatóintézetnél, az American Enterprise Institute-nál volt gyakornok, ahol elsősorban közpolitikai és technológiai politikai témák elemzésével, valamint edukatív online tartalmak, többek között podcastek készítésével foglalkozott. 

Az AEI-nél töltött szakmai gyakorlatát megelőzően Annamária a Case Solversnél dolgozott, amely egy magyar Forbes 30 under 30 startup. Munkájával középiskolás diákok problémamegoldó készségeinek fejlesztéséhez járult hozzá. Emellett Annamáriát a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségének köszönhetően beválasztották az ENSZ Sustainable Lifestyles and Education programjába. 

Egyetemi tanulmányai mellett elkötelezett a külföldön tanuló magyar fiatalok közösségének erősítéséért, az LSE Hungarian Society szervezőbizottságának tagja. Fő projektje ezen belül egy londoni magyar nagykövetséggel közös esemény volt, amelyen a vita, valamint a döntéshozók és fiatalok közötti hídépítés állt a fókuszban. 

Küldöttként 2024-ben célja Widad, senior küldött programjának támogatása, ezen belül fókuszai a hátrányos helyzetű fiatal nők megszólítása és képviselete, valamint a külföldön tanuló magyar diákok körében való közösségépítés és kulturális események szervezése. 

A korábbi Ifjúsági Küldöttek

Offenbächer Csenge Margit

Offenbächer Csenge Margit Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte 2023-ban.

Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végezte, jogász szakos hallgatóként. Erasmus+ program keretén belül egy félévet tölthetett a belgiumi Katholieke Universiteit Leuven egyetemén, ahol jogot hallgatott. 2019 őszén három hónapot tölthetett a genfi Emberi Jogi Főbiztosságon, mint Emberi Jogi gyakornok, ahol a CERD munkáját és az emellett működő titkárságot segítette.

Diplomamunkája témájául afrikai és közel-keleti nőket mélyen érintő problémát, a női nemi szervi csonkítások jelenségét járta körbe, amelyet az ENSZ szemszögéből, illetve a főbb nemzetközi egyezmények tükrében is vizsgált.

Csenge számára mindig is kiemelt jelentőségű volt a az aktív közösségi lét. Már az egyetem alatt is aktívan segítette a hallgatói életet Erasmus tutorként. Később aztán Erasmus referensként az egyetem magyar hallgatóinak is segített kijutni külföldi egyetemekre, illetve szakmai gyakorlatokra.

Vidéki fiatal nőként megtapasztalta, hogy a vidéki fiataloknak milyen nehézségekkel kell szembesülniük nap, mint nap, emiatt mandátuma alatt főként a vidéki fiatalok helyzetére szeretne fókuszálni, kiemelten a vidéki fiatal nők helyzetére. Fontos kérdés számára a nőket érintő higiénia és az ezzel összefüggő megfelelő edukáció, valamint a fenntartható fejlődés nőket érintő aspektusai.

Az elkövetkezendő egy évben szeretne személyesen annyi fiatallal találkozni, amennyivel csak lehetséges, főként az északi és északkeleti régiókból. Szeretné elvinni a program jó hírét vidékre is, megmutatva ezzel a fiataloknak, hogy vidékről is rengeteg lehetőség elérhető számukra. Illetve, szeretné folytatni az elődje által már megkezdett munkát a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán, kiemelten figyelmet fordítva a hulladékgyűjtés helyes szabályaira, amelyet szeretne minél szélesebb körben eljuttatni a lakossághoz, ezzel is hozzájárulva a fenntartható jövőképhez.

Az ENSZ Ifjúsági Küldöttséggel kapcsolatban rendszeresen beszámol a program Facebook és Instagram oldalán, valamint a hunyouth.hu oldalon küldötti naplót is vezet.

A programmal kapcsolatos megkereséseket várja a hello@hunyouth.hu címen.

Kovács Domokos Péter

Kovács Domokos Péter Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte 2022-ben.

Domokos számára mindig is fontos volt a közösség ereje, amit már 10 éves kora óta tapasztalt a vízilabdának köszönhetően. Iskolai éveit egy Waldorf iskolában, majd egy német nemzetiségi gimnáziumban töltötte. A Pilisvörösvári Friedrich Schiller német nemzetiségi középiskolában fontos volt neki, hogy az aktív tagja legyen a diákéletnek. Német tudását a vita körben mélyítette, majd ösztöndíjaknak köszönhetően Németországban is többször járt. A Vitázik a Világ Ifjúsásga projektben jelenleg is öregdiákként segíti a verseny sikerességét. Diáktársaival közösen csatlakozott az Európai Parlament Nagykövet-iskola programjához és megszervezte a iskolája szelektív hulladékgyűjtést. A középiskola után a Passaui Egyetemen kezdte meg tanulmányait a német álltam ösztöndíjával és önkéntese, majd munkatársa lett a Német-Magyar Ifjúságért Egyesületnek. 2019 nyarán a Purdue Eyetemen vett részt a Benjamin Franklin Transzatlanti Intézetben, mint az USA Külügyminisztériumának ösztöndíjasa. Együttműködése a Budapesti Amerikai Nagykövetséggel továbbra is szoros, melynek köszönhetően Domokos több magyar iskolában is megvalósította a szelektív hulladékgyűjtést és jelenleg a Tisza régióban fog iskoláknak segíteni. Az Országos Diáktanács tagjaként ismerte meg a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, mellyel a küldöttsége során is szorosan együtt fog működni.

A következő egy évben minél több helyre el fogja vinni a jó gyakorlatát, hogy a szelektív hulladékgyűjtést meg tudják szervezni az iskolák. A Tisza hulladékszennyezésére fel szeretné hívni a figyelmet a sport segítségével is, ezért egy Fenntarthatósági Vizilabda tornát tervez. A külhoni magyar fiatalok helyzetének megismerését is szeretné elérni, de fontosnak tartja a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek bemutatását is. A küldötti szerepe még sok váratlan dolgot tartogat számára, de szeretné, ha mindenhol aktívan tudná képviselni a magyar fiatalokat és projektjeinek köszönhetően kézzelfogható eredményeket is el tudna érni. 

Az ENSZ Ifjúsági Küldöttséggel kapcsolatban rendszeresen beszámol a program Facebook és Instagram oldalán, valamint a hunyouth.hu oldalon küldötti naplót is vezet.

A programmal kapcsolatos megkereséseket várja a hello@hunyouth.hu címen.

Sparks Jason

Sparks Jason, Magyarország negyedik ENSZ Ifjúsági Küldötte hatodéves orvostanhallgató a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1995. február 27-én született Los Angeles-ben, de kis kora óta Magyarországon él, érettségijét Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban szerezte.

Nyitottsága a világ felé már korán elkezdődött, számos országos földrajz- és vitaversenyen vett részt. Egyetemi évei alatt a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségén belül országos oktatásügyi koordinátorként, a PTE ÁOK Demonstrátori Diákkör titkáraként, a Hallgatói Önkormányzat Oktatásfejlesztési Bizottságában tudományos hallgatói referensként tevékenykedett. A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületében az óvodásoktól kezdve egészen a középiskolásokig tartott hallgatótársaival prevenciós témakörű foglalkozásokat. Kutató munkáját a PTE ÁOK Anatómiai Intézetben végzi, kutatási témája egy fehérjével kapcsolatos, amelynek a szerepét vizsgálja az öregedésben. Számos hazai és nemzetközi konferencián bemutatta már tudományos munkáját.

Jason orvosi szakmai gyakorlatot végzett már Görögországban, Japánban, Thaiföldön és Spanyolországban. Részt vett Egyiptomban a 2018-as IFMSA March Meeting General Assembly-n a Standing Committe on Medical Education szekcióban, mint Magyarország képviselője. A multikulturális környezet a cseregyakorlatok során és a külföldi konferenciák hozzájárultak nemzetközi tapasztalatainak bővítéséhez.

Célja, hogy képviselje Magyarország fiataljait, mind a hazai, mind a nemzetközi rendezvényeken. Prioritásai közé tartozik a prevenció és az immunizáció szorgalmazása, a mentális egészség, a minőségi oktatás és a környezetvédelem.

Szabadidejében gyakran túrázik és utazik. Kedvenc hobbijai közé tartozik a fotózás, a sportolás és a különleges ételek kipróbálása.

dr. Sparks Jason beszámolója itt érhető el:

Előadás képekkel: http://hunyouth.hu/wp-content/uploads/2021/12/Beszámoló-ppt-2021-dr.-Sparks-Jason.pdf

Szöveges: http://hunyouth.hu/wp-content/uploads/2021/12/Beszámoló-text-2021-dr.SparksJason.pdf

 

Szuda Ágnes

Szuda Ágnes, Magyarország harmadik ENSZ Ifjúsági Küldötte 2017-ben diplomázott a Cambridge-i Egyetem földrajz szakán. 1996. május 7-én született Szegeden, érettségijét a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban szerezte.

Ifjúságpolitikával a londoni Cabinet Office szociális kutató gyakornokaként kezdett el foglalkozni, ahol nemzetközi ifjúsági programokról készített elemzést. Ezt követően Svájcban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyakornokaként végzett kutatást az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak minél hatékonyabb megvalósításának érdekében. Majd a Carnstone Partners tanácsadócég munkatársaként vállalati felelősségvállalásra specializálódva dolgozott a nemek közötti egyenlőség, az emberi jogok és a hatékonyabb környezetvédelmi stratégiák megvalósulásáért az üzleti életben.

2011-ben a magyar csapat kapitányaként képviselte hazánkat a National Geographic Földrajz Világbajnokságon, majd 2013-ban és 2014-ben ezüst-, illetve bronzérmet szerzett Magyarország színeiben a Nemzetközi Földrajz Diákolimpián. Aktív közösségépítő munkája részeként a Cambridge-i Egyetem Magyar Társaságának rendezvényszervezőjeként dolgozott a magyar kultúra külföldi népszerűsítésén és a cambridge-i magyar diákközösség összetartásának javításán.

Célja volt, hogy tevékenységével pozitív változásokat idézzen elő és eddig megszerzett tapasztalatait a magyar fiatalok helyzetének javítása érdekében kamatoztassa. ENSZ ifjúsági küldöttként célja volt, hogy hidat teremtsen a magyar fiatalok, a világszervezet és a döntéshozók között egy szebb jövő építésének reményében.

Szabadidejében szívesen táncol, a magyar néptánctól a kortárs irányzatokon és a társas versenytáncon át sok stílusban kipróbálta már magát. Hobbijai közé tartozik az éneklés, a futás és a főzés is.

Szuda Ágnes beszámolója itt érhető el: http://hunyouth.hu/wp-content/uploads/2019/09/beszámoló.pdf

 

András Volom United Nations Youth Delegate of Hungary - Volom András Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldöttje

Volom András

Volom András, Magyarország első ENSZ Ifjúsági Küldötte 2016 és 2017 között töltötte be a pozíciót. Nevéhez fűződik a Magyar ENSZ Ifjúsági Küldött Program elindítása. 

András a londoni King’s College nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatója, a budapesti Eötvös József Gimnázium öregdiákja. 1996. május 1-jén született Budapesten.

Öt éve foglalkozik ENSZ-hez kötődő ifjúsági kezdeményezésekkel, melyeken keresztül a fiatalok kollektíven formálhatják  közvetlen környezetük és az egész világ jövőjét. Több, mint 15 nemzeközi ENSZ-szimulációs konferencián vett részt delegáltként, bizottságvezetőként és oktatóként Dél-Koreától, Izraelen keresztül az Egyesült Királyságig. Négy évig szervezője volt a Budapest saját nemzetközi konferenciájának, a BIMUN-nak, melyet 2014/2015-ben Főtitkárként vezetett.

2012-2014 között junior tanácsadóként segítette a kínai Nanjingban megrendezésre került 2. Nemzetközi Ifjúsági Olimpiai Játékok szervezőbizottságát. 2015 októberében meghívásra független képviselőként vett részt az UNESCO 9. Ifjúsági Fórumán, ahol egy csoportot vezetve a záródokumentum két pontjához is hozzájárult.

Küldötti feladatai mellett jelenleg a “Holnap » Fiatalok a Fenntarthatóságért” nevű országos projekt megvalósításán dolgozik és londoni egyetemén a Magyar Társaság és a Globális Kormányzás Társasága elnöki tisztségeit is betölti. Szervezője volt a cambridge-i "Future: Hungary" karrierkonferenciának is.

Szabadidejében gyakran zenél, immár 11 éve hegedül és 6 éve zongorázik. Kedvenc hobbijai közé tartozik a balatoni vitorlázás, az utazás és a főzés is.

Szerepek és Tevékenységek

Mivel foglalkoznak az ifjúsági küldöttek?

Képviselet

A küldött a magyar fiatalok "szóvívője" az ENSZ-ben. Felszólal a Harmadik Főbizottságban, fórumokon és egyéb rendezvényeken. Rajta keresztül jelenhet meg az ifjúság nézőpontja a nemzetközi egyeztetéseken, döntéshozásban.

Ifjúsági Diplomácia

Nemzetközi célok eléréséhez mindig szükség van barátokra. Mivel ez igaz az ifjúsági ügyekre is, a küldött más országok fiatal képviselőivel egyeztet és tárgyal ifjúsági együttműködések megerősítéséről és előmozításáról is.

Lobbizás

Az ifjúságot érintő globális kérdések megvitatására a legjobb platform az ENSZ. A magyar küldött a többi képviselővel együtt lobbizik a fiatalok döntéshozásba való bevonásáért és legfontosabb problémáinak megoldásáért.

Tanácsadás és Javaslatok

A küldött ENSZ-es tevékenysége értéktelen, ha nem párosul hazai lépésekkel. A visszatéréskor javaslatokat tesz fiatalokkal kapcsolatos ügyekben és tanácsokkal segíti az ENSZ-szel kapcsolatos ifjúsági kezdeményezéseket.

Információátadás

A legtöbb fiatal nem, vagy alig ismeri az ENSZ-et, pedig számos fontos döntés születik róluk is a különböző fórumain. A küldött feladata, hogy tájékoztasson és közelebb hozza a szervezetet az ifjúsághoz.

Ifjúsági Fórumok

A jó képviselethez és a párbeszéd kialakításához szükséges, hogy a fiatalok és a küldött személyesen is találkozhassanak. Az év során nyílt ifjúsági fórumokon kerül erre sor az ország minden pontján. Időpontok hamarosan!