Az ifjúsági küldött

A Te kapcsolataid az ENSZ-nél

Kovács Domokos Péter

Kovács Domokos Péter Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte 2022-ben.

Domokos számára mindig is fontos volt a közösség ereje, amit már 10 éves kora óta tapasztalt a vízilabdának köszönhetően. Iskolai éveit egy Waldorf iskolában, majd egy német nemzetiségi gimnáziumban töltötte. A Pilisvörösvári Friedrich Schiller német nemzetiségi középiskolában fontos volt neki, hogy az aktív tagja legyen a diákéletnek. Német tudását a vita körben mélyítette, majd ösztöndíjaknak köszönhetően Németországban is többször járt. A Vitázik a Világ Ifjúsásga projektben jelenleg is öregdiákként segíti a verseny sikerességét. Diáktársaival közösen csatlakozott az Európai Parlament Nagykövet-iskola programjához és megszervezte a iskolája szelektív hulladékgyűjtést. A középiskola után a Passaui Egyetemen kezdte meg tanulmányait a német álltam ösztöndíjával és önkéntese, majd munkatársa lett a Német-Magyar Ifjúságért Egyesületnek. 2019 nyarán a Purdue Eyetemen vett részt a Benjamin Franklin Transzatlanti Intézetben, mint az USA Külügyminisztériumának ösztöndíjasa. Együttműködése a Budapesti Amerikai Nagykövetséggel továbbra is szoros, melynek köszönhetően Domokos több magyar iskolában is megvalósította a szelektív hulladékgyűjtést és jelenleg a Tisza régióban fog iskoláknak segíteni. Az Országos Diáktanács tagjaként ismerte meg a Nemzeti Ifjúsági Tanácsot, mellyel a küldöttsége során is szorosan együtt fog működni.

A következő egy évben minél több helyre el fogja vinni a jó gyakorlatát, hogy a szelektív hulladékgyűjtést meg tudják szervezni az iskolák. A Tisza hulladékszennyezésére fel szeretné hívni a figyelmet a sport segítségével is, ezért egy Fenntarthatósági Vizilabda tornát tervez. A külhoni magyar fiatalok helyzetének megismerését is szeretné elérni, de fontosnak tartja a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek bemutatását is. A küldötti szerepe még sok váratlan dolgot tartogat számára, de szeretné, ha mindenhol aktívan tudná képviselni a magyar fiatalokat és projektjeinek köszönhetően kézzelfogható eredményeket is el tudna érni. 

Az ENSZ Ifjúsági Küldöttséggel kapcsolatban rendszeresen beszámol a program Facebook és Instagram oldalán, valamint a hunyouth.hu oldalon küldötti naplót is vezet.

A programmal kapcsolatos megkereséseket várja a hello@hunyouth.hu címen.

A korábbi Ifjúsági Küldöttek

Sparks Jason

Sparks Jason, Magyarország negyedik ENSZ Ifjúsági Küldötte hatodéves orvostanhallgató a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1995. február 27-én született Los Angeles-ben, de kis kora óta Magyarországon él, érettségijét Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban szerezte.

Nyitottsága a világ felé már korán elkezdődött, számos országos földrajz- és vitaversenyen vett részt. Egyetemi évei alatt a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségén belül országos oktatásügyi koordinátorként, a PTE ÁOK Demonstrátori Diákkör titkáraként, a Hallgatói Önkormányzat Oktatásfejlesztési Bizottságában tudományos hallgatói referensként tevékenykedett. A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületében az óvodásoktól kezdve egészen a középiskolásokig tartott hallgatótársaival prevenciós témakörű foglalkozásokat. Kutató munkáját a PTE ÁOK Anatómiai Intézetben végzi, kutatási témája egy fehérjével kapcsolatos, amelynek a szerepét vizsgálja az öregedésben. Számos hazai és nemzetközi konferencián bemutatta már tudományos munkáját.

Jason orvosi szakmai gyakorlatot végzett már Görögországban, Japánban, Thaiföldön és Spanyolországban. Részt vett Egyiptomban a 2018-as IFMSA March Meeting General Assembly-n a Standing Committe on Medical Education szekcióban, mint Magyarország képviselője. A multikulturális környezet a cseregyakorlatok során és a külföldi konferenciák hozzájárultak nemzetközi tapasztalatainak bővítéséhez.

Célja, hogy képviselje Magyarország fiataljait, mind a hazai, mind a nemzetközi rendezvényeken. Prioritásai közé tartozik a prevenció és az immunizáció szorgalmazása, a mentális egészség, a minőségi oktatás és a környezetvédelem.

Szabadidejében gyakran túrázik és utazik. Kedvenc hobbijai közé tartozik a fotózás, a sportolás és a különleges ételek kipróbálása.

dr. Sparks Jason beszámolója itt érhető el:

Előadás képekkel: http://hunyouth.hu/wp-content/uploads/2021/12/Beszámoló-ppt-2021-dr.-Sparks-Jason.pdf

Szöveges: http://hunyouth.hu/wp-content/uploads/2021/12/Beszámoló-text-2021-dr.SparksJason.pdf

 

Szuda Ágnes

Szuda Ágnes, Magyarország harmadik ENSZ Ifjúsági Küldötte 2017-ben diplomázott a Cambridge-i Egyetem földrajz szakán. 1996. május 7-én született Szegeden, érettségijét a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban szerezte.

Ifjúságpolitikával a londoni Cabinet Office szociális kutató gyakornokaként kezdett el foglalkozni, ahol nemzetközi ifjúsági programokról készített elemzést. Ezt követően Svájcban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyakornokaként végzett kutatást az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak minél hatékonyabb megvalósításának érdekében. Majd a Carnstone Partners tanácsadócég munkatársaként vállalati felelősségvállalásra specializálódva dolgozott a nemek közötti egyenlőség, az emberi jogok és a hatékonyabb környezetvédelmi stratégiák megvalósulásáért az üzleti életben.

2011-ben a magyar csapat kapitányaként képviselte hazánkat a National Geographic Földrajz Világbajnokságon, majd 2013-ban és 2014-ben ezüst-, illetve bronzérmet szerzett Magyarország színeiben a Nemzetközi Földrajz Diákolimpián. Aktív közösségépítő munkája részeként a Cambridge-i Egyetem Magyar Társaságának rendezvényszervezőjeként dolgozott a magyar kultúra külföldi népszerűsítésén és a cambridge-i magyar diákközösség összetartásának javításán.

Célja volt, hogy tevékenységével pozitív változásokat idézzen elő és eddig megszerzett tapasztalatait a magyar fiatalok helyzetének javítása érdekében kamatoztassa. ENSZ ifjúsági küldöttként célja volt, hogy hidat teremtsen a magyar fiatalok, a világszervezet és a döntéshozók között egy szebb jövő építésének reményében.

Szabadidejében szívesen táncol, a magyar néptánctól a kortárs irányzatokon és a társas versenytáncon át sok stílusban kipróbálta már magát. Hobbijai közé tartozik az éneklés, a futás és a főzés is.

Szuda Ágnes beszámolója itt érhető el: http://hunyouth.hu/wp-content/uploads/2019/09/beszámoló.pdf

 

Volom András

Volom András, Magyarország első ENSZ Ifjúsági Küldötte 2016 és 2017 között töltötte be a pozíciót. Nevéhez fűződik a Magyar ENSZ Ifjúsági Küldött Program elindítása. 

András a londoni King’s College nemzetközi kapcsolatok szakos hallgatója, a budapesti Eötvös József Gimnázium öregdiákja. 1996. május 1-jén született Budapesten.

Öt éve foglalkozik ENSZ-hez kötődő ifjúsági kezdeményezésekkel, melyeken keresztül a fiatalok kollektíven formálhatják  közvetlen környezetük és az egész világ jövőjét. Több, mint 15 nemzeközi ENSZ-szimulációs konferencián vett részt delegáltként, bizottságvezetőként és oktatóként Dél-Koreától, Izraelen keresztül az Egyesült Királyságig. Négy évig szervezője volt a Budapest saját nemzetközi konferenciájának, a BIMUN-nak, melyet 2014/2015-ben Főtitkárként vezetett.

2012-2014 között junior tanácsadóként segítette a kínai Nanjingban megrendezésre került 2. Nemzetközi Ifjúsági Olimpiai Játékok szervezőbizottságát. 2015 októberében meghívásra független képviselőként vett részt az UNESCO 9. Ifjúsági Fórumán, ahol egy csoportot vezetve a záródokumentum két pontjához is hozzájárult.

Küldötti feladatai mellett jelenleg a “Holnap » Fiatalok a Fenntarthatóságért” nevű országos projekt megvalósításán dolgozik és londoni egyetemén a Magyar Társaság és a Globális Kormányzás Társasága elnöki tisztségeit is betölti. Szervezője volt a cambridge-i "Future: Hungary" karrierkonferenciának is.

Szabadidejében gyakran zenél, immár 11 éve hegedül és 6 éve zongorázik. Kedvenc hobbijai közé tartozik a balatoni vitorlázás, az utazás és a főzés is.

Szerepek és Tevékenységek

Mivel foglalkoznak az ifjúsági küldöttek?

Képviselet

A küldött a magyar fiatalok "szóvívője" az ENSZ-ben. Felszólal a Harmadik Főbizottságban, fórumokon és egyéb rendezvényeken. Rajta keresztül jelenhet meg az ifjúság nézőpontja a nemzetközi egyeztetéseken, döntéshozásban.

Ifjúsági Diplomácia

Nemzetközi célok eléréséhez mindig szükség van barátokra. Mivel ez igaz az ifjúsági ügyekre is, a küldött más országok fiatal képviselőivel egyeztet és tárgyal ifjúsági együttműködések megerősítéséről és előmozításáról is.

Lobbizás

Az ifjúságot érintő globális kérdések megvitatására a legjobb platform az ENSZ. A magyar küldött a többi képviselővel együtt lobbizik a fiatalok döntéshozásba való bevonásáért és legfontosabb problémáinak megoldásáért.

Tanácsadás és Javaslatok

A küldött ENSZ-es tevékenysége értéktelen, ha nem párosul hazai lépésekkel. A visszatéréskor javaslatokat tesz fiatalokkal kapcsolatos ügyekben és tanácsokkal segíti az ENSZ-szel kapcsolatos ifjúsági kezdeményezéseket.

Információátadás

A legtöbb fiatal nem, vagy alig ismeri az ENSZ-et, pedig számos fontos döntés születik róluk is a különböző fórumain. A küldött feladata, hogy tájékoztasson és közelebb hozza a szervezetet az ifjúsághoz.

Ifjúsági Fórumok

A jó képviselethez és a párbeszéd kialakításához szükséges, hogy a fiatalok és a küldött személyesen is találkozhassanak. Az év során nyílt ifjúsági fórumokon kerül erre sor az ország minden pontján. Időpontok hamarosan!