Látogatás Kárpátaljára – Visit to Transcarpathia

Január második hetében azért látogattam Kárpátaljára, hogy Beregszászban találkozzak Bucsinszky Viktorral, akit a „A Tisza nevében” című filmben ismertem meg. Az Amerikai Nagykövetség által támogatott projektemmel érkeztem, hogy iskolákat kérdezzünk meg arról, hogy szeretnének-e csatlakozni. A két nap során több mint 15 iskolába jártam és beszéltem az intézmények vezetőivel. Egyeztettem  Beregszászi Városi Oktatási Osztály vezetőjével, Babják Edittel is, aki nagyon örült, hogy egy ilyen projekt érkezik a Beregszászi Kistérség iskoláiba és én is hálás vagyok a támogatásáért. A tempó eléggé feszített volt, de egy-egy iskolában jutott idő fényképet készíteni és néhány tanórát is meg tudtam tekinteni.

Köszönöm szépen a kedves fogadtatást és nagyon érdekes élményekkel érkezhettem haza. A látogatás végén, miután minden iskolába eljutottam, fogadtak a Magyarország Beregszászi Konzulátusán, ahol a projektről egyezettem Beke Mihály András misszióvezetővel és Gyebnár István konzullal.

//
In the second week of January, I visited Transcarpathia to meet Viktor Bucsinszky in Beregszász, whom I knew through the film “In the Name Of The River Tisza”. I came to Transcarpathia with my project supported by the U.S. Embassy to ask schools if they would like to join. During the two days, I visited more than 15 schools and talked to their directors. I also consulted with the head of the Beregszász City Education Department (Beregszászi Városi Oktatási Osztály), Babják Edit, who was very happy that such a project is coming to the schools of the microregion of Beregszász and I am grateful for her support. The pace was quite tense, but I had time to take photos at some schools, and I was able to participate in some classes as well.
Thank you very much for the kind welcome, I could return home with very interesting experiences. At the end of the visit, after reaching all the schools, I was received at the Consulate of Hungary in Beregszász, where I consulted on the project with the head of mission András Mihály Beke and Consul István Gyebnár.

 

 

 

Posted in Kovács Domokos Péter.