Küldötti találkozó a nemzetiségekről és a többnyelvűségről.

Kovács Domokos Péter, Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte 2022.03.17. és 2022.03.20. között Magyarországon szervezett 4 napos konferenciát Horvátország, Lengyelország, Románia és Szlovákia ENSZ Ifjúsági Küldötteinek.

Ebben a cikkben olvashatjátok a beszámolóját.

Kezdjük a hivatalos résszel, hogy miért is foglalkoztam ezzel a témával és hogyan köthető a többnyelvűség a magyar ifjúsági érdekképviselethez.

Az esemény hátterét adta az Európai Parlament által kétévente megszervezett Európai Ifjúsági Rendezvény (EYE) 2021. évi javaslatcsomagja, illetve az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) tizenkettedik ifjúsági fórumának záródokumentumában szereplő többnyelvűségi határozat. Illetőleg a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) korábbi anyanyelvhasználati kampánya is.

A csütörtöki napon megérkezett Románia két ifjúsági küldötte. Zvîncă Gabriel korán reggel a Kolozsvárról érkező vonattal jött, amely mellett egy másik vonat mozdonya az Aranycsapat tagjainak portréjával volt feldíszítve. Megálltunk, hogy képet készítsünk, hiszen Puskás Ferenc nevét szinte mindenki ismeri és még a FIFA játékban is jó játékosnak számit, mesélte mosolyogva a román fiatal. Ez volt az első pillanat, amikor észrevettem, hogy az elkövetkező napokban sok dolgot mutathatok meg Magyarországról. A román küldötti programban mindig van egy hölgy és egy férfi. Rogojînaru Dumitrita is megérkezett és már úton is voltunk a Nemzeti Ifjúsági Tanács irodájába, ami a Budapesti Európai Ifjúsági Központban található. Itt csalatkozott hozzánk Perkušić Josip és Kobos Edgar. A lengyel és horvát küldött kocsival érkezett. Gyors kávé a NIT irodájánál és ismerkedés a szervezet munkájával. A vendégek csodálkoztak, hogy milyen szuper helyen működhet a magyar ifjúsági ernyőszervezet.

Rövid beszélgetés után már úton is voltunk az Országgyűlés épületébe, a Parlamentbe. Ekkor csatlakozott hozzánk Kovách Donát, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója és a Széchenyi István Szakkollégium tagja. A magyar egyetemista a program előkészítésben és lebonyolításában vállalt aktív szerepet.

Köszönjük Kovách Donát önkéntes munkáját!

Köszönjük Kovách Donát önkéntes munkáját!

Amikor felkerestem az Országház Külügyi Igazgatóságát, hogy hadd kaphassunk egy ingyenes parlamenti látogatás, akkor nem sejtettem, hogy ilyen odafigyeléssel, szeretettel és magas szinten fogadnak minket. dr. Szabó Ádám, a Külügyi Igazgatóság Nemzeti Integrációs Irodájának munkatársa kísért minket a nap folyamán és Vigh-Varga Katalinvolt segítségünkre mindenben a Külügyi Igazgatóság Protokoll Irodájából.

 

A megbeszélés előtt ebéden, majd egy háznézésen vettünk részt.

A megbeszélés előtt ebéden, majd egy háznézésen vettünk részt.

Délután a megbeszélésre az Országház Széll Kálmán termében került sor, ahol már várt minket a berendezett patkó alakú tárgyaló és egy szinkrontolmács. Az egyik oldalon fiatalok, velük szemben pedig a magyarországi nemzetiségek képviselői és döntéshozók. A beszélgetés én moderáltam, folyamatosan váltva a hivatalosabb és a baráti megszólítás között.

Elsőként Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár kapott szót. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében bemutatta a nemzetiségi iskolák autonómiáját és kitért olyan praktikus részletekre is, mint az érettségi vizsgák megszervezése a nemzetiségek saját anyanyelvén.

ENSZ_Youth_Parliament-47

Ritter Imre, a Magyarországi Nemzetiségek bizottságának elnöke, aki a legnagyobb magyarországi kisebbség, a német kisebbség parlamenti képviselője is egyben, kiemelte, hogy milyen fontos a nemzetiségek közötti jó együttműködés és bemutatta, hogy ennek köszönhetően milyen hosszútávú anyagi és egyhangú politikai támogatás értek el a magyar Országgyűlésben.

ENSZ_Youth_Parliament-52

Aáry-Tamás Lajos, Oktatási jogok biztosa bemutatta az ENSZ munkáját az oktatással és a nemzetiségekkel kapcsolatban. A fenntartható fejlődési célok 4. pontja fogalmazza meg a befogadó, méltányos és minőségi oktatás biztosítását, valamint az egész életen át tartó tanulás lehetőségének fontosságát. Kifejtette, hogy az anyanyelvhasználat és a nemzetiségi oktatás lehetőségé elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek.

ENSZ_Youth_Parliament-56

Alexov Lyubomir, szerb nemzetiségi szószóló kifejtette, hogy milyen fontos a vallás szerepe a nemzetiségek, különösen a szerb nemzetiség életében. Kitért arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkeznek olyan infrastruktúrával, amellyel biztosítani tudják a nemzetiségek érdekképviseletét és kulturális életének megszervezését.

ENSZ_Youth_Parliament-61

Dr. Rónayné Slaba Ewa Maria, lengyel nemzetiségi szószóló elmesélte a vendégeknek, hogy a nemzetiségek fejlődésében nagyon fontos szerepe van történelmi háttérnek. Kiemelte, hogy az integráció fontos lépés volt a lengyel közösség számára is.

ENSZ_Youth_Parliament-59

Kovách Donát bemutatta, hogy milyen szerepet tölt be a határon túli magyar közösség a Széchenyi István Szakkollégium életében és hangsúlyozta a tudományos élet fontosságát.

ENSZ_Youth_Parliament-64

A küldöttek kérdéseket tettek fel és bemutatták saját prioritásaikat. Kifejtették, hogy a fiatalok bevonása nagyon fontos.

A parlamenti látogatás után tettünk egy sétát a Budai Várban majd vacsora után felkészültünk a következő napra.

A pénteki napon hajnalban Románia ENSZ ifjúsági Küldöttei Gyula felé vették az irányt és ott találkoztak román nemzetiségű fiatalokkal, a „Nicolae Bălcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tagjaival és a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökéve, Kozma György úrral. Látogatásuk során megismerkedtekSiluan Mănuilă püspökkel, aki a Gyulai Román Ortodox Püspökség elöljárója és voltak a ,,Cronica” Román Lap- és Könyvkiadó Nonprofit Kft irodájában is. A látogatás során átfogó képet kaptak arról, hogyan él Magyarországon a román nemzetiség és előadást tartottak küldötti munkájukról az iskolában is. Egy iskolai kulturális program keretein belül megtekintettek egy koncertet is. A nap folyamán Gosztom Enikő, Magyarország egyik EU ifjúsági küldötte kísérte a delegációt. Ezúton is köszönöm szépen a gyulai vendégszeretetet és a tartalmas látogatást.

 

A többi küldött reggel ellátogatott Dr. Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegiumban működő Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójához. A megbeszélésen részt vett az intézet két németországi gyakornoka is. Horvátország és Lengyelország ifjúsági küldötteihez csatlakozott Hutter Robert, az Országos Diáktanács budapesti képviselője és Kovách Donát is. A fiatalok átfogó képet kaptak a nemzetiségek helyzetéről és megismerték az MCC tevékenységét is. Köszönjük a lehetőséget!

mcc

A szlovák küldöttek eközben megérkeztek és már úton is voltak Donáttal a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumba, ahol az iskola vezetőségé fogadta őket. A szlovák küldöttek a fenntarthatóságról és az ENSZ működéséről beszélgettek az iskola diákjaival.

IMG_4705

Jómagam, Josipot kísértem el a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumba. Ahogy átautóztunk az egész városon sokat beszélgettünk. Megérkeztünk az iskolába és a küldött már az ajtóban rácsodálkozott a két nyelven szereplő feliratra. Az intézmény vezetőségé átkísért minket az épületen, ahol a falon a fenntarthatóságról is találtunk diákok által készített plakátokat. A könyvtárban bemutattuk a munkásságunkat és a Josip előadásában arra bátorította a diákokat, hogy gondolkodjanak kreatívan és legyenek felelősek a környezetükkel kapcsolatban. Az előadás tartalmát csak később tudhattam meg, mert horvátul beszélt. Gyorsan interjút adtunk a horvát nemzetiségi rádiónak és egy zágrábi újság munkatársának és már mentünk is tovább.

 

 

A lengyel ifjúsági küldött is meglátogatta az iskoláját. A városon keresztül haladva, Bender Jonathan, Budapest XII. Kerületének Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, a Széchenyi István Szakkollégium tagja kísérte. Az utuk során olyan, a lengyel-magyar közös történelemhez kapcsolódó helyszíneket érintettek, mint a Józef Klemens Pilsudski marsall emlékére állított szobor. A két fiatal a Bem József-emlékműnél és is megállt. Délután a Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola vezetőségével és diákjaival találkoztak, ahol Edgar egy ismertető előadást tartott és beszélgetett a fiatalokkal.

Délután találkoztunk a szlovák küldöttekkel és a csapat első fele el is indult Velencére, a II. Nemzetiségi Alumni Találkozó helyszínére. A megnyitón Molnár Sándor Külső-Kelenföld református lelkésze az identitásunk megtalálásnak fontosságáról beszélt. Kiemelte az emberi visszajelzések és a valós közösségek fontosságát. Bese Gergő katolikus pap a hit fontosságáról beszélt és kérte a fiatalokat, hogy csak olyan munkával foglalkozzanak életükben, amelyben megtalálják a boldogságukat. Figyeljenek arra, hogy ne csak az anyagi gazdagság, hanem az értékek és a boldogság is vezessék őket az életben. Mindketten kiemelték annak a fontosságát, hogy a nemzetiségi hovatartozás egy plusz az életben és erre büszkének kell lennie a fiataloknak.

Az este folyamán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is köszöntötte a fiatalokat. Beszédében kiemelte a népek közötti béke fontosságát és kérte a fiatalokat, hogy őrizzek meg és szeretetben éljenek a jövőben is. Az államtitkár kihangsúlyozta, hogy milyen fontos a közösségek és kultúrák megőrzése.

soltesz

A beszédek fordítása nagy kihívás volt, de a küldöttek nagy érdeklődéssel hallgatták.

Az este folyamán megérkezett a csapat többi tagja is. Későre járt már, de még kaptunk vacsorát. A külön teremben elfogyasztott vacsora után belépett több felnőtt, akik részt vettek a konferencián és meglepődtek, hogy angolul beszélő fiatalok vannak ott. Soltész Miklós több mint negyedórát beszélt az ifjúsági küldöttekkel, akik elmesélték neki az élményeiket. A baráti hangú beszélgetés során az államtitkár büszke volt ránk, hogy idáig eljöttünk és a küldöttek ilyen nagy érdeklődést mutattak a téma iránt. Köszönetet mondott, hogy fontosnak tartjuk ezt és együttműködünk egymással.

Másnap reggel a reggeli után bejártuk a gyermekeknél időben felismert fejlődési rendellenességek kezelését segítő központot. A központ méltó helyszínt és körülményeket biztosít a fogyatékossággal elő gyermekeknek, akik a sport és a korai fejlesztés révén sokkal jobban fejlődhetnek, mint hasonló problémákkal küzdő, de nem sportoló embertársaik. Érdekesség, hogy a komplexumban fiatal sportolók is találkozhatnak sérült társaikkal, így könnyebben befogadóvá válhatnak és felnőtt korukra természetessé válhat nekik a segítés.

II. Nemzetiségi Alumni Találkozó 15

A további részén a küldöttek beszélgettek a tehetséges nemzetiségi fiatalokkal és ismerkedtek. A tábor helyszíne kiváló lehetőséget adott arra is, hogy a küldöttek felfedezzék a Velencei Tó környékét és csapatot építsenek. A közös kerékpározás, a szabaduló szoba megoldása csapatban és a nemzetiségi táncok elsajátítása is olyan programok voltak, amelyek közelebb hozták a fiatalokat egymáshoz és a tábor résztvevőihez. A szakmai program után fontosnak tartottam, hogy ilyenben is részese legyen a vendégeknek, ezzel alapot adva a későbbi közös munkának.

Az iskolai látogatások, megbeszélések és előadások mellett a találkozó eredményeként tekintem, hogy az ifjúsági küldöttek jó tapasztalatokkal tértek haza Magyarországról. Látogatásuk során megismerték anyaországuk magyarországi nemzetiségét és saját anyanyelvükön szóltak fiatalokhoz. A baráti kapcsolatok létrejötte elősegít a közép európai együttműködéseket és a találkozás lehetőségé példaként szolgál az egész ENSZ ifjúsági küldötti közösségnek, hogy miket lehet közösen elérni.

A beszámolóm elején idézet háttér adott volt. Határozatok és ötletek mellé viszont társult egy olyan támogatási szándék, amely meglepett és hálával töltött el.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács meghallgatta a tervet és támogatásáról biztosított az első pillanatban. Köszönöm Kovács Péter elnök és Szabó Bálint alelnök támogatását. Köszönöm a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársáságának, hogy biztosította a részvételt a II. Nemzetiségi Alumni Találkozón és az anyagi támogatást a szállásunkra. Külön köszönöm Soltész Miklós államtitkár úr és Tircsi Richárd főosztályvezető úr nyitottságát, szakmai és anyagi támogatását. Köszönöm az ODT budapesti képviselőjének, Hutter Robertnek a segítséget és az ötlet. Köszönöm, hogy Kosinszky Zsuzsanna az EMMI-ből segítette a szervezést.

A parlamenti látogatás megszervezésében, a nemzetiségi képviselők meghívásában köszönöm a segítséget Vigh-Varga Katalin asszonynak, aki az Országgyűlés Hivatalának Külügyi Igazgatóság Protokoll Irodájának főosztályvezető-helyettese.

Köszönjük, hogy a küldötteket minden iskolában magas szinten fogadták és biztosítottak mindent, hogy a beszélgetések tartalmasok legyenek és diákok is részt tudjanak venni.

Köszönöm az önkéntes csapat tagjainak, Kovách Donát, Gosztom Enikő, Hutter Robert és Bender Jonathan önzetlen munkáját.

Köszönjük Dr. Bauer Bence igazgató úr idejét és az intézet csapatának a tartalmas beszélgetést.

Köszönöm az ENSZ Ifjúsági Küldött programot kísérő minisztériumi osztályok érdeklődését a konferencia iránt és szellemi támogatásukat.

Fotók: Vámosi Áron

Posted in Egyéb, Kovács Domokos Péter.